Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz

İpsala Harita Mühendislik

Harita Mühendisi Ne Demek ? Yerküre üzerinde çeşitli ölçümler yapan ve elde edilen veriler ışığında planlar ve haritalar hazırlayan meslek sahiplerine harita mühendisi denir. Ölçümler ış

İpsala Lihkab

Lihkap nedir ? Ne iş yapar ? LİHKAB; Lisanslı Harita Kadastro Bürosu‘nun kısaltmasıdır. Lisanslı Harita Mühendisleri’nin kamu adına iş yaptığı özel bürolardır. Lihkab Lisansı, 65 yaşını doldurmamış, kamu veya ö

İpsala Röperli Kroki

2009/14 sayılı genelge kapsamında yapılan işlemlerde sadece lisanslı harita kadastro mühendisleri ve büroları tarafından düzenlenen röperli krokiler kabul edilebilir. Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve B&uu

İpsala İmar Barışı

İmar barışı başvurusu yaptığınız binanın tapuya işlenmesi işlemidir. Ne zaman ihtiyaç duyulur Yapınızı tapunuza işletmek isterseniz yaptırılır. Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine geçmek için yaptırılır. &

İpsala Bağımsız Bölüm Yer Gösterme

Bağımsız bölüm yer gösterme ; Mal sahibi veya vekili tarafından yeri tespit edilemeyen bağımsız bölümün yerinin ilgilisine zeminde gösterilmesi ve bilinen noktalara göre bunun krokisinin oluşturulması işlemidir

İpsala Hatalı Blok veya Bağımsız Bölüm Düzeltmesi

Maliki olduğunuz, konut veya iş yerinizin, tapudaki numarası ile kullandığınız dairenin numaralarının karışmış olması durumudur. Ne zaman ihtiyaç duyulur İpotekli satış işlemi sırasında, eksper raporu ile ortaya çıkar.

İpsala Zemin Tespit Tutanağı

Zemin Tespit Tutanağı; Yapı kayıt belgesi almış yapıların kat mülkiyetine geçebilmesi için, yapının yerinde ölçümü yapıldıkta sonra, parsel, yapı ölçüleri ve koordinatları, varsa tecavüz

İpsala Yola Terk

Yola veya Park’a Terk; İmar planı uygulamalarından sonra, umumi hizmet alanlarında kalan bölümlerin, bedelsiz veya bedelli olarak belediyeye terk edilmesi işlemine “terk” denir. Biz LİHKAB olarak, terk işlemin

İpsala Aplikasyon(Sınır Tespiti)

Taşınmaza (Arsa,Tarla vb.) ait sınırların, arazide tespit edilip işaretlenmesi işlemidir. Ne zaman ihtiyaç duyulur Taşınmazınızın sınırlarını görmek isterseniz. Komşu taşınmaz ile sınır anlaşmazlığı yaşanırsa.

İpsala Cins Değişikliği

a) Yapı kullanma izin belgeniz olan yada yapı kullanma izin belgesi yerine geçen belgesi olan yapınızın tapuya işlenmesi işlemidir. b) Tarımsal cins değişikliği; tapunuzun tarla olan cinsinin sera, bağ, bahçe vb

İpsala Birleştirme (Tevhit)

Yan yana birden çok parselin birleştirilip tek bir parsel haline gelmesi. Ne zaman ihtiyaç duyulur Komşu parselde yol bulunması halinde birleştirerek imar hakkı alabilmek için. Daha büyük bir ad

İpsala Parselin Yerinde Gösterilmesi

Taşınmazınızın, arazide sınırlarını zemine işaretlemeden, bulunduğu yerin gösterilmesi işlemidir. Ne zaman ihtiyaç duyulur Arsa, tarla satın almadan önce doğru yerimi satın aldığınızı görmek için.  

İpsala İrtifak Hakkı (Geçit Hakkı Vb.)

Parselinize geçmek için yolu olan parselden, yola kadar olan kısmın belirli bir genişlikte kullanım hakkını alma işlemi. Bu işlemde yol dışında başka amaçlar içinde alınabilir (Örn. Su veya kaynak kullanım) &nbs